Waahi

Waahi

A documentary on wheat farming in Pakistan, run by women.

Languages:
Urdu
Country of origin:
Pakistan
Director:
Arsalan Majid
CAST:
  • Iqbal Mai
  • Iqbal Mai